Failu iesniegšana

Lai nodrošinātu drukas darbu efektīvu realizāciju, nododot drukas failus, jāpārliecinās, ka tie atbilst šādām tehniskajām prasībām:

 • Failus var sūtīt tādos formātos kā: PDF, nekompresēts TIFF, EPS (+ jāpievieno preview .jpg fails līdz 1MB).
 • Krāsu modelis: CMYK (cyan, magenta, yellow, black).
 • Fails nedrīkst pārsniegt 1GB.
 • Faila nosaukumā ir jāuzrāda faila izmērs milimetros un skaits (gb). Piemērs: Banneris_1800x3000mm_2gb. Failu nosaukumā neizmanto mīkstinājumus, punktus, garumzīmes, iekavas un Cyrillic simbolus.
 • Failam jābūt sagatavotam oriģinālā izmērā vai mērogā 1:10 ja tas ir garāks par 5700mm.
 • Failam ir jābūt bez liekiem objektiem aiz darba laukuma.
 • Failus jāsūta bez griešanas krustiem (crop marks) un pārlaidēm (bleed). Individuālajiem projektiem – jautājiet kā jāsagatavo fails.
 • Failiem priekš ploterēšanas, frēzēšanas un lāzergriešanas, obligāti jābūt pārlaidēm un griešanas vektora līnijai (sk. paraugu kā jāsagatavo fails).
 • Faila objektiem neizmantojiet Overprint.

Prasības TIFF un EPS failiem

TIFF (failiem, kuri izveidoti rastra grafikas programmās un failiem ar rastra detaļām)

 • Izšķirtspēja: 72-300 dpi, lieliem darbiem zemāka izšķirtspēja līdz 25 dpi, maziem darbiem (uzlīmes, etiķetes u.c.) - 300 dpi. Ja fails ir taisīts mērogā 1:10, tad izšķirtspēja ir jāreizina reiz no 3 līdz 10.
 • Visiem slāņiem jābūt apvienotiem (Flatten Image).

EPS un PDF (vektor failiem)

 • Failam nav jābūt saglabātam visjaunākajā programmas versijā.
 • Fonti – nokurvēti / pārveidoti par līknēm (Convert to curves / Create outlines).
 • Failā jābūt pievienotām bildēm (Embed).
 • Ja failā ir krāsu pārejas vai rastra objekti, tad šo maketu jāeksportē TIFF formātā.
 • Failā kuru jādrukā ar papildus baltas krāsas klājumu ir jābūt speciālam slānim (bez Clipping mask) nosauktam kā "White_Ink" (sk. paraugu kā jāsagatavo fails).
 • Klāt jāpievieno preview .jpg fails līdz 1MB.

Failu pārsūtīšanai var izmantot bezmaksas failu apmaiņas servisu, piemēram, www.failiem.lv un www.wetransfer.com